The Future is Furnature?

Furnature is echt geen schrijffout, maar een zeer toepasselijke woordspeling.

Het vat samen waar de Meubelbeurs Brussel 2023 voor gaat, want waar de branche voor staat. We vroegen CEO Glenn De Maeseneer om een woordje uitleg bij dit nieuwe campagnebeeld.

‘’We zijn het nieuwe seizoen begonnen met de ontwikkeling van een fris en kleurrijk campagnebeeld dat een sterk hedendaags en toekomstgericht verhaal met de kernelementen van de meubel en design business bevat. Dat is een hele mond vol dat niet in één beeld valt samen te vatten. Daarom kozen we bewust voor bewegende beelden om zodoende een campagne te lanceren die in het geheugen gegrift blijft, voor beleving zorgt en kan doorgetrokken worden doorheen de hallen van onze beursvloer en daarbuiten.’’

The Future is Furnature stemt tot nadenken, nodigt uit tot gedachtewisselingen, gesprekken. Daarom introduceert de Meubelbeurs het ECO-stories label. ‘’Dit label past perfect binnen ons verhaal en moet de sector vooral toelaten om ervaring en know-how te delen. Communicatie is de sleutel tot elk succes. De kunst is om daarin de balans te vinden tussen fysiek en digitaal. Enerzijds hebben we deze BRUSSELS FURNITURE afFAIR Blog; anderzijds brengen we dit jaar tijdens de beurs een gratis krantje uit met als doel de bezoeker ongedwongen en efficiënt te informeren over hoe deze nog meer uit zijn/haar bezoek kan halen. Hier komen thema’s naar boven zoals het concept ‘winkel van morgen’, ‘design academy’, eco-stories etc. (Hierover later meer.)

We willen nu wel de stand van zaken geven. Dus hoe staat de beurs ervoor? Goed! Vijf van de zeven hallen zijn 100% gevuld, wat sinds 2017 niet meer het geval was. Circa 3/4 van de exposanten van vorig jaar staan er ook dit jaar weer. Brussels by Night zet de kentering van vorig jaar door. Wat opvalt: enkele exposanten zijn terug van weggeweest zoals Leda Collection, Nill Spring, Calia, Hukla-Polipol, Haarhuis & Jansen. Wat echt bijzonder is: een aanzienlijke stijging van het aantal exposanten uit Scandinavië, met als nieuwkomers: Ecolife Beds, Dan-Form, Tenzo, Innovation Living en Torpe.”

Dat belooft voor november!

meubelbeurs.be